Hội thoại tiếng Nhật “Phỏng vấn tìm bạn trai”

Học tiếng Nhật Bản trực tuyến – Hội thoại tiếng Nhật chủ đề “Phỏng vấn tìm bạn trai”

Kanji

Kana

Tiếng Việt

Từ vựng:

 

 

Hỗ trợ học Hán Tự

16:57:49, 11-11-2014
2794 Lượt xem