Hội thoại “Tự giới thiệu”

紹介(しょうかい)(Giới thiệu)

Ví dụ

 Đàm thoại

Hỗ trợ học Hán tự

2678 Lượt xem