Hội thoại “Tự giới thiệu”

紹介(しょうかい)(Giới thiệu)

Ví dụ

 Đàm thoại

Hỗ trợ học Hán tự

14:57:22, 06-09-2014
3264 Lượt xem