Hội thoại và những biểu hiện ngôn ngữ (p6)

Nhóm I: 敬語表現 (Kính ngữ, dùng khi nói với giáo viên, khách hàng, người ngoài (gia đình, công ty), cấp trên)
Nhóm II: 普通の言い方 (Cách nói hàng ngày, nói với đồng nghiệp, người ngang hàng hoặc chỉ nhỉnh hơn mình 1 chút về trình độ)
Nhóm III: 友達言葉 (nói với bạn bè thân thiết, người trong gia đình, người dưới mình)

36. Bảo là mình sẽ tặng người ta 1 thứ gì đấy có được không

37. Nói với người ta để mình làm việc gì đó cho họ

38. Bảo để mình tiễn người ta đến ga

39. Hỏi người ta cùng mình đi đến ga có được không

40. Bảo người ta để mình làm hộ cái gì đó cho họ

 

Hỗ trợ học Hán Tự

17:33:28, 06-10-2014
2362 Lượt xem