[kanji] Chữ Hán tự : CÂN 巾

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TẠP CÂN vải che bụi
BỐ CÂN khăn lau;khăn vải (phủ chén bát)
TRỊ CÂN khoảng dao động của giá cả
黒頭 HẮC ĐẦU CÂN Mũ trùm đầu đen
赤頭 XÍCH ĐẦU CÂN Cô bé quàng khăn đỏ
お高祖頭 CAO TỔ ĐẦU CÂN khăn choàng trùm đầu của phụ nữ
22:56:24, 21-04-2015
2393 Lượt xem