[kanji] Chữ Hán tự: CHI 之

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
CHI Đây; này
ĐIỂU CHI SÁO tổ chim
1660 Lượt xem