[kanji] Chữ Hán tự : Chữ ÁN 按

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
摩する ÁN MA bóp
ÁN MA sự xoa bóp; mát xa; sự đấm bóp

 

07:55:46, 27-05-2015
2557 Lượt xem