[kanji] Chữ Hán tự : Chữ CÂU, CÚ 拘

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
束する CÂU,CÚ THÚC câu thúc; ràng buộc; bắt ép
CÂU,CÚ THÚC sự câu thúc; sự ràng buộc; sự bắt ép; ràng buộc; câu thúc; bắt ép
置所 CÂU,CÚ TRỊ SỞ nhà giam
置する CÂU,CÚ TRỊ bắt giam; tống giam
CÂU,CÚ TRỊ sự bắt giam; sự tống giam; bắt; bắt giam; tống giam; giam
禁する CÂU,CÚ CẤM giam cầm
CÂU,CÚ CẤM sự giam giữ; sự câu thúc; giam; giam giữ
留する CÂU,CÚ LƯU bắt tù;giam giữ
留する CÂU,CÚ LƯU giam; bắt giữ
CÂU,CÚ LƯU bị bắt giữ;bị câu lưu;sự giam giữ; sự bắt giữ; giam giữ; bắt giữ
泥する CÂU,CÚ NÊ câu nệ; khắt khe; bắt bẻ
CÂU,CÚ NÊ sự câu nệ; sự khắt khe; câu nện; khắt khe
束時間 CÂU,CÚ THÚC THỜI GIAN thời gian làm việc
束する CÂU,CÚ THÚC thắt buộc
にもらず CÂU,CÚ dù cho; dẫu cho
身柄 THÂN BINH CÂU,CÚ THÚC bị cầm tù
07:30:53, 27-05-2015
2251 Lượt xem