[kanji] Chữ Hán tự : Chữ TRẠCH 択

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TRẠCH NHẤT sự lựa chọn một trong hai (vật, người)
科目 TUYỂN TRẠCH KHOA MỤC đối tượng lựa chọn; đối tượng tuyển chọn
洗剤 TUYỂN TRẠCH TẨY TỀ bột giặt
TUYỂN TRẠCH QUYỀN quyền lựa chọn
する TUYỂN TRẠCH kén chọn;kén lựa
する TUYỂN TRẠCH lựa chọn; tuyển chọn; chọn
TUYỂN TRẠCH sự lựa chọn; sự tuyển chọn;tuyển lựa
する THẢI,THÁI TRẠCH lựa chọn
THẢI,THÁI TRẠCH sự lựa chọn
二者 NHỊ GIẢ TRẠCH NHẤT sự chọn để thay thế;sự chọn một trong hai
販売選 PHIẾN MẠI TUYỂN TRẠCH QUYỀN quyền chọn bán
デジタル選呼出し TUYỂN TRẠCH HÔ XUẤT Gọi chọn lọc kỹ thuật số
06:32:00, 26-05-2015
2475 Lượt xem