[kanji] Chữ Hán tự : Chữ TRỪU 抽

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
せん券 TRỪU KHOÁN vé số
選券 TRỪU TUYỂN KHOÁN vé số
選する TRỪU TUYỂN rút thăm; đánh xổ số
TRỪU TUYỂN sự rút thăm; xổ số
象論 TRỪU TƯỢNG LUẬN luận cứ trừu tượng
象芸術 TRỪU TƯỢNG NGHỆ THUẬT nghệ thuật trừu tượng
象美術 TRỪU TƯỢNG MỸ,MĨ THUẬT nghệ thuật trừu tượng
象的 TRỪU TƯỢNG ĐÍCH một cách trừu tượng;trừu tượng;xa vời
TRỪU TƯỢNG sự trừu tượng;trừu tượng
籤券 TRỪU THIÊM KHOÁN vé số
出する TRỪU XUẤT trích ra; rút ra; chiết xuất
TRỪU XUẤT trích ra; rút ra (từ một chất lỏng.v.v…); rút ra một mẫu từ trong tập hợp (thống kê); sự chiết xuất
特徴 ĐẶC TRƯNG TRỪU XUẤT sự lựa chọn theo đặc trưng
標本 TIÊU BẢN TRỪU XUẤT sự lấy mẫu
07:38:27, 27-05-2015
2279 Lượt xem