[kanji] Chữ Hán tự : ĐẢ 打

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
倒する ĐẢ ĐẢO đả;đả đảo;đánh đổ
ち割る ĐẢ CÁT bửa
付ける ĐẢ PHÓ đập mạnh; đánh mạnh; đánh và tấn công; húc mạnh
ち付ける ĐẢ PHÓ đáp
電をする ĐẢ ĐIỆN đánh dây thép
つ合う ĐẢ HỢP đánh nhau
ち上げる ĐẢ THƯỢNG hoàn thành; kết thúc; chấm dứt; phóng; bắn; làm xong;lao tới; ập tới; xông tới; đánh dạt; đánh giạt; giạt (vào bờ biển)
ĐẢ KHAI cuộc tấn công nhằm phá vỡ sự bế tắc hay trì hoãn, trì trệ
ĐẢ đánh
たれる ĐẢ bị đánh
診する ĐẢ CHẨN gõ để chuẩn đoán; thăm dò
ĐẢ bịch;búng;cốc;đánh đập;đánh; vỗ; đập; va;dộng;gõ;phang
ĐẢ CHẨN việc gõ để chuẩn đoán ; việc thăm dò
ち鍛える ĐẢ ĐOÀN,ĐOẢN rèn đúc
算的 ĐẢ TOÁN ĐÍCH tính toán; hám lợi; vụ lợi
ち込む ĐẢ VÀO bắn; ném; liệng;cống hiến hết mình cho; dành toàn bộ; dâng hiến; tập trung;đóng (đinh); găm; nhập;thọc
破する ĐẢ PHÁ đả phá;đánh phá;đập phá;phá;phá tan
ち破る ĐẢ PHÁ phá trận
破する ĐẢ PHÁ làm tan vỡ; đánh bại; hủy diệt
ち砕く ĐẢ TOÁI đập bể
ĐẢ PHÁ sự làm tan vỡ; sự đánh bại; sự hủy diệt; sự phá vỡ
ち消す ĐẢ TIÊU phủ nhận; cự tuyệt; từ chối; bác bỏ; phản đối
消す ĐẢ TIÊU từ chối; phủ nhận; phủ nhận
ち消し ĐẢ TIÊU sự phủ nhận; sự cự tuyệt; sự từ chối; bác bỏ; phản đối
楽器 ĐẢ NHẠC,LẠC KHÍ nhạc cụ thuộc bộ gõ
ち明ける ĐẢ MINH nói thẳng thắn; nói rõ suy nghĩ; mở tấm lòng
撲傷 ĐẢ PHÁC,BẠC THƯƠNG vết thâm tím
ち壊す ĐẢ HOẠI đập vỡ;phá hủy
ĐẢ PHÁC,BẠC vết thâm tím
ち合わせる ĐẢ HỢP sắp xếp;tập hợp vội vàng; ghép vội vào nhau; trao đổi; thảo luận; bàn bạc; họp; bàn; gặp mặt để trao đổi; thu xếp; áp (ngón tay)
撃する ĐẢ KÍCH đả kích
ち合わせ ĐẢ HỢP một cuộc gặp gỡ làm ăn; sự sắp xếp trước để gặp gỡ hoặc thăm ai đó; sự hẹn thảo luận; sự nhóm họp; họp; gặp mặt; trao đổi; thảo luận; bàn bạc; cuộc họp
ĐẢ KÍCH đòn đánh; cú sốc; sự thiệt hại; cú đánh (bóng chuyền)
ち合う ĐẢ HỢP đánh lộn;vật lộn
THIỆT ĐẢ hành động tặc lưỡi
綿 MIÊN ĐẢ sự bật bông
THỦ ĐẢ sự giết chết bằng tay không;việc làm sợi mỳ bằng tay
MÃNH ĐẢ cú đánh đau; đòn đánh nặng; đòn chí tử
つ髪 BA ĐẢ PHÁT Tóc gợn sóng
ち際 BA ĐẢ TẾ Mép bờ biển
する ẨU ĐẢ đánh nhau; đánh; tấn công; ẩu đả; đánh đập
TRỊ ĐẢ giá trị; đáng giá
ẨU ĐẢ đánh nhau; đánh; tấn công; ẩu đả; đánh đập
ち機 HÀNG ĐẢ CƠ,KY máy đóng cọc
HÀNG ĐẢ đóng cọc
釘をち込む ĐINH ĐẢ VÀO đóng đinh
抜きち検査 BẠT ĐẢ KIỂM TRA Kiểm tra bất thường; kiểm tra bất ngờ; kiểm tra đột xuất
適時 THÍCH THỜI ĐẢ cú đánh đúng lúc
抜き BẠT ĐẢ sự rút kiếm và tấn công ngay; sự bất ngờ; sự đột ngột
平手 BÌNH THỦ ĐẢ sự đét (đít); sự phát (vào mông); sự tát
流し LƯU ĐẢ sự đánh sang sân bên kia (bóng chày)
太刀ちできる THÁI ĐAO ĐẢ Hợp với; phù hợp với
不意 BẤT Ý ĐẢ sự tấn công đột ngột
一騎 NHẤT KỴ ĐẢ cuộc chiến một đối một
本塁 BẢN LŨY ĐẢ sự chạy về chỗ
抜きち解散 BẠT ĐẢ GIẢI TÁN sự giải tán đột xuất
花火を上げる HOA HỎA ĐẢ THƯỢNG bắn pháo bông
太鼓を THÁI CỔ ĐẢ đánh trống
内野安 NỘI DÃ AN,YÊN ĐẢ Cú đánh mà bóng vẫn ở trong sân (bóng chày)
残らずち消す TÀN ĐẢ TIÊU chối biến
電報を ĐIỆN BÁO ĐẢ đánh dây thép;đánh điện
くさびをち込む ĐẢ VÀO chêm
もんどり ĐẢ làm một cú nhảy lộn nhào
頭を地上にちつける ĐẦU ĐỊA THƯỢNG ĐẢ dộng đầu xuống đất
ぴしゃりと ĐẢ bọp
びしゃりと ĐẢ bẹt
タイプライターを ĐẢ đánh máy
06:11:30, 26-05-2015
2508 Lượt xem