[kanji] Chữ Hán tự: ĐÃI 怠

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
ĐÃI MẠN cẩu thả; chậm chạp;cẩu thả; thiếu sót;chần chừ; chậm chạp;chần chừ; thiếu sót;sự cẩu thả; sự thiếu sót;sự chần chừ; sự chậm chạp
惰な ĐÃI ĐỌA,NỌA biếng;biếng nhác;cẩu thả
ĐÃI ĐỌA,NỌA lười biếng; uể oải;sự lười biếng; sự uể oải
ĐÃI bỏ bê; sao nhãng;mất cảnh giác; phớt lờ; quên; lờ; bỏ qua;tốt lên; khá hơn
られない ĐÃI biếng khuây
け者 ĐÃI GIẢ đại lãn;người lười biếng
ける ĐÃI làm biếng;lười;lười biếng;trể nải
けもの ĐÃI du thủ
ĐÃI chậm chạp; uể oải; nặng nhọc
ĐÃI NGHIỆP sự phá hoại;thuật di chuyển chậm dần các lực lượng chiến đấu trong một trận đánh; chiến thuật chậm dần
慢な ĐÃI MẠN dài lưng;lười;lười biếng;lười nhác;ngại khó;trể nải
した QUYỆN ĐÃI biếng chơi
QUYỆN ĐÃI sự mệt mỏi; sự chán chường; mệt mỏi; chán chường
GIẢI ĐÃI quên thực hiện một hành vi bắt buộc nào đó trong một khoảng thời gian nhất định (luật pháp)
学習をける HỌC TẬP ĐÃI biếng học
1802 Lượt xem