[kanji] Chữ Hán tự : ĐÀO 萄

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
BỒ ĐÀO TỬU rươu nho;rượu nho;rượu vang
BỒ ĐÀO BẰNG giàn nho
のふさ BỒ ĐÀO buồng nho
BỒ ĐÀO nho; quả nho; cây nho
野葡 DÃ BỒ ĐÀO nho dại
赤葡 XÍCH BỒ ĐÀO TỬU rượu chát;Rượu nho đỏ
06:19:15, 30-04-2015
2490 Lượt xem