[kanji] Chữ Hán tự : ĐÈO 峠

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
ĐÈO ĐẠO đường đèo
を越す ĐÈO VIỆT vượt qua (thời điểm khó khăn, giai đoạn khó khăn)
ĐÈO đèo
05:05:53, 11-04-2015
2552 Lượt xem