[kanji] Chữ Hán tự : ĐƯỜNG 堂

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
々とした ĐƯỜNG đàng hoàng
々と ĐƯỜNG đường bệ; to lớn;thẳng thắn
THIÊN ĐƯỜNG Thiên đường
THỰC ĐƯỜNG XA toa xe bán thức ăn
THỰC ĐƯỜNG NHAM bệnh ung thư thực quản
THỰC ĐƯỜNG buồng ăn;nhà ăn; bếp ăn
HỘI ĐƯỜNG Nhà thờ; nhà nguyện
xxx ĐƯỜNG Miếu thờ bên đường
GIẢNG ĐƯỜNG giảng đường
PHẬT ĐƯỜNG phật diện;phật đường
THÀNH ĐƯỜNG chùa chiền; đền (thuộc nho giáo); thánh đường
THIỀN ĐƯỜNG thiền đường
殿 ĐIỆN ĐƯỜNG Lâu đài; tòa nhà nguy nga
BẢN ĐƯỜNG chùa chính; gian giữa của nhà thờ
公会 CÔNG HỘI ĐƯỜNG tòa thị chính
任天 NHIỆM THIÊN ĐƯỜNG Nintendo (công ty trò chơi viđêô)
能楽 NĂNG NHẠC,LẠC ĐƯỜNG nơi biểu diễn kịch nô
納骨 NẠP XƯƠNG ĐƯỜNG Hầm mộ
礼拝 LỄ BÀI ĐƯỜNG đền thờ;nhà nguyện
小礼拝 TIỂU LỄ BÀI ĐƯỜNG miếu
国会議事 QUỐC HỘI NGHỊ SỰ ĐƯỜNG tòa nhà nghị sự quốc hội; tòa quốc hội; tòa nhà quốc hội
21:45:21, 28-04-2015
2957 Lượt xem