[kanji] Chữ Hán tự : HOANG 荒

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
っぽい HOANG thô lỗ; mạnh bạo; khiếp đảm
HOANG DÃ vùng hoang vu
HOANG phá huỷ; gây thiệt hại; phá
HOANG DÃ vùng đất hoang
HOANG gấp gáp; dữ dội; khốc liệt; thô bạo
しい HOANG HOANG thô kệch
々しい HOANG thô kệch;thô lỗ; cục cằn
HOANG DÂM Sự đam mê tình dục; sự hoang dâm; sự trác táng; sự trụy lạc; đam mê tình dục; hoang dâm; trác táng; trụy lạc
涼した HOANG LƯƠNG đìu hiu
廃する HOANG PHẾ phá huỷ; tàn phá
HOANG PHẾ sự phá huỷ; sự tàn phá; phá huỷ; tàn phá; hủy hoại
HOANG THÀNH thành đổ nát; thành hoang phế
HOANG ĐỊA đất hoang
HOANG NGUYÊN Nơi hoang dã; đất hoang; vùng hoang sơ
仕事 HOANG SĨ,SỸ SỰ công việc vất vả, cực nhọc
れ狂う HOANG CUỒNG cuồng nộ; dữ dội
れる HOANG bão bùng (thời tiết); động (biển);cuồng loạn (trạng thái thần kinh); điên điên (trạng thái thần kinh); hư hỏng (tư cách đạo đức);hoang vu; bị bỏ hoang;nứt nẻ (da); khô nẻ
HOANG giông tố
らす HOANG phá huỷ; gây thiệt hại; tàn phá; phá hoại; cướp bóc; xâm phạm; xâm lấn; bóc lột; ăn
BỊ HOANG Sự chuẩn bị cho nạn đói
07:53:14, 29-04-2015
2783 Lượt xem