[kanji] Chữ Hán tự : HỒI 廻

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
HỒI TRẠNG thông tư
LUÂN HỒI luân hồi
2108 Lượt xem