[kanji] Chữ Hán tự : HỒI 廻

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
HỒI TRẠNG thông tư
LUÂN HỒI luân hồi
04:28:20, 11-04-2015
2659 Lượt xem