[kanji] Chữ Hán tự : HỐT 惚

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
れる HỐT phải lòng; yêu; si mê
ける HỐT bị lão suy; bị lẩn thẩn (do già)
ける HỐT giả vờ không biết; giả nai;lẩn thẩn;mập mờ
HỐT sự lão suy; sự lẩn thẩn
れる KIẾN HỐT nhìn ngắm say sưa; nhìn say đắm
れる TỰ HỐT tự mãn; tự phụ; tự kiêu; kiêu căng; ngạo mạn; ra vẻ ta đây
TỰ HỐT sự tự mãn; sự tự phụ; sự tự kiêu; sự kiêu căng; sự kiêu ngạo
け眼 TẨM HỐT NHÃN Ánh mắt ngái ngủ
TẨM HỐT Tình trạng ngái ngủ; tình trạng nửa mê nửa tỉnh
一目 NHẤT MỤC HỐT tiếng sét ái tình
05:16:26, 11-05-2015
2956 Lượt xem