[kanji] Chữ Hán tự: HUNG 兇 | Dạy Tiếng Nhật Bản

[kanji] Chữ Hán tự: HUNG 兇

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
暴する HUNG BẠO,BỘC hung bạo
暴な HUNG BẠO,BỘC hung hăng;hung tợn

1227 Lượt xem