[kanji] Chữ Hán tự : HUYỀN 懸

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
HUYỀN THƯỞNG giải thưởng; chương trình có thưởng; thưởng
HUYỀN ÁN câu hỏi bỏ ngỏ; vấn đề còn bỏ ngỏ; vấn đề chưa giải quyết được
念する HUYỀN NIỆM lo lắng
HUYỀN NIỆM e lệ;sự lo lắng
垂する HUYỀN THÙY rủ xuống; buông xuống; buông người xuống rồi nâng người lên trong tập xà đơn
HUYỀN THÙY sự buông người xuống rồi nâng người lên trong tập xà đơn;sự rủ xuống; sự buông xuống; rủ xuống; buông xuống; treo
け離れる HUYỀN LY khác xa; khác một trời một vực
ける HUYỀN treo; ngồi; xây dựng; đặt
MỆNH HUYỀN liều mạng; liều lĩnh;sự liều mạng; sự sống còn
THANH HUYỀN SÁO Chim giẻ cùi xanh
かり KHÍ HUYỀN Mối lo lắng; sự lo lắng
一生命勉強する NHẤT SINH HUYỀN MỆNH MIỄN CƯỜNG chăm học;gắng học
一生命働く NHẤT SINH HUYỀN MỆNH ĐỘNG hết sức làm việc
一生 NHẤT SINH HUYỀN MỆNH chăm chỉ; cần mẫn; cần cù;hết sức;siêng;sự chăm chỉ; sự cố gắng hết sức
05:53:23, 26-05-2015
3028 Lượt xem