[kanji] Chữ Hán tự : KHẨN 懇

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
KHẨN NGUYỆN sự khẩn cầu
請する KHẨN THỈNH khẩn khoản;van nài
KHẨN THỈNH lời kêu gọi; lời cầu xin; lời khẩn cầu
談会 KHẨN ĐÀM HỘI Buổi họp mặt thân mật
KHẨN ĐÀM cuộc chuyện trò; sự nói chuyện
親会 KHẨN THÂN HỘI bữa tiệc hội bạn cũ; tiệc bạn bè
KHẨN THÂN Tình bạn; sự thân tình
KHẨN VỌNG Lời cầu xin; sự nài xin
KHẨN Ý lòng tốt; tình bạn;thân thiện
KHẨN TÌNH Lòng tốt
KHẨN THIẾT chi tiết; nhiệt tình; tận tâm;sự chi tiết; sự nhiệt tình; sự tận tâm
KHẨN lịch sự; nhã nhặn; hiếu khách; mến khách;sự lịch sự; sự nhã nhặn; sự hiếu khách; sự mến khách
願する KHẨN NGUYỆN khấn;khấn khứa;khấn nguyện;vái xin
願する KHẨN NGUYỆN khẩn cầu
05:48:32, 26-05-2015
2563 Lượt xem