[kanji] Chữ Hán tự : KHIẾP 怯

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TY,TI KHIẾP GIẢ Người hèn nhát
TY,TI KHIẾP ươn;ươn hèn
TY,TI KHIẾP bần tiện;hèn nhát;sự bần tiện;sự hèn nhát
23:21:45, 09-05-2015
2924 Lượt xem