[kanji] Chữ Hán tự : KHINH 径

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TRƯỜNG,TRƯỢNG KHINH Trục chính
TRỰC KHINH đường kính
NGOẠI KHINH Đường kính ngoài
KHẨU KHINH đường kính lỗ; đường kính miệng; đường kính
BÁN KHINH bán kính;đường bán kính
NỘI KHINH Đường kính trong
直情 TRỰC TÌNH KHINH HÀNH,HÀNG sự thẳng thắn nói hoặc làm gì đó mà không quan tâm người khác nghĩ gì;thẳng thắn; không quan tâm người khác nghĩ gì
イオン半 BÁN KHINH bán kính ion
05:31:14, 07-04-2015
2663 Lượt xem