[kanji] Chữ Hán tự : KỲ 奇

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
KỲ BỆNH,BỊNH căn bệnh lạ; bệnh lạ
異な KỲ DỊ dị;dị hình;dị kỳ;dị nhân;lạ kỳ
数日 KỲ SỐ NHẬT ngày lẻ
KỲ SỐ số lẻ; lẻ
怪な KỲ QUÁI kỳ ảo;kỳ khôi;kỳ lạ;kỳ quái
麗に KỲ LỆ hoàn toàn; sạch sành sanh; sạch
KỲ QUÁI kì quái; ly kì; lạ lùng;sự kì quái; sự ly kì; sự kì lạ; sự lạ lùng
KỲ LỆ cao thượng; quyến rũ; bóng bẩy;đẹp; đẹp đẽ; kỳ lệ; kiều diễm;thanh khiết; sạch sẽ; trong lành
形児 KỲ HÌNH NHI con dị dạng; quái thai; con dị tật
KỲ NGỘ kỳ ngộ; trùng hợp;sự kỳ ngộ; sự ngẫu nhiên gặp nhau; sự trùng hợp
KỲ DIỆU điều kỳ diệu; sự kỳ diệu; điều lạ lùng; lạ điều kỳ dị; điều kỳ lạ;kỳ diệu; lạ lùng; kỳ lạ; kỳ dị
蹟的 KỲ TÍCH ĐÍCH linh thiêng;linh ứng;màu nhiệm;oai linh;thần diệu
KỲ TÍCH pháp;sự kỳ diệu; kỳ tích; điều kỳ diệu; kỳ diệu; sự thần kỳ; thần kỳ
KỲ TÍCH linh dược
跡的 KỲ TÍCH ĐÍCH phép lạ
KỲ TÍCH kỳ tích
KỲ KẾ mưu kế kỳ diệu; mưu kế tuyệt diệu
KỲ THUẬT phép thuật lạ; ma thuật; phép thuật; ảo thuật;quỉ thuật
KỲ KIỂU kỳ cục; kỳ quặc; lập dị; quái gở;người lập dị; người kỳ cục; sự lập dị
映画 QUÁI KỲ ẢNH,ÁNH HỌA phim kinh dị
小説 QUÁI KỲ TIỂU THUYẾT Tiểu thuyết ly kỳ
QUÁI KỲ kì quái; quái lạ; kinh dị; kì lạ; kỳ dị; rùng rợn;kì quái; quái lạ; kinh dị; kỳ dị; kỳ lạ; rùng rợn
HIẾU,HẢO KỲ TÂM tính hiếu kỳ; sự tò mò; tính tò mò; hiếu kỳ; tò mò
HIẾU,HẢO KỲ sự tò mò; tò mò; sự soi mói; soi mói; sự hiếu kỳ; hiếu kỳ
小説 TRUYỀN KỲ TIỂU THUYẾT tiểu thuyết truyền kỳ
TRUYỀN KỲ truyền kỳ (truyện)
TRÂN KỲ sự hiếm có
物語り QUÁI KỲ VẬT NGỮ câu chuyện ly kỳ; chuyện rùng rợn
偶数と NGẪU SỐ KỲ SỐ chẵn lẻ
06:28:51, 07-04-2015
3690 Lượt xem