[kanji] Chữ Hán tự : KỴ 忌

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
み嫌い KỴ HIỀM kiêng
まわしい KỴ ghê sợ; đáng tránh xa;kỵ
KỴ TỴ sự né tránh; sự thoái thác; sự lẩn tránh; sự trốn tránh; né tránh; thoái thác; lẩn tránh; trốn tránh; trốn; tránh
KỴ NHẬT húy nhật
KỴ TRUNG sự đau khổ; sự đau buồn
KỴ ghét; ghét cay ghét đắng; ghê tởm; đáng lên án;kỵ
み言葉 KỴ NGÔN DIỆP lời lẽ kiêng kị
み嫌う KỴ HIỀM kiêng cữ
NIÊN KỴ ngày giỗ
CẤM KỴ cấm kỵ;húy kỵ
11:20:57, 16-04-2015
2530 Lượt xem