[kanji] Chữ Hán tự : KỶ, KY 幾

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
KỶ,KY NHẬT bao nhiêu ngày
KỶ,KY ĐỘ bao nhiêu lần
KỶ,KY PHÂN một chút; hơi hơi
何学 KỶ,KY HÀ HỌC hình học;kỷ hà học
KỶ,KY HÀ hình học
KỶ,KY bao nhiêu;bao nhiêu tiền
KỶ,KY bao nhiêu; bao nhiêu tuổi
KỶ,KY bao nhiêu
KỶ,KY bao nhiêu tuổi
06:10:51, 22-04-2015
2604 Lượt xem