[kanji] Chữ Hán tự : MẠC 幕

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
MẠC PHỦ Mạc phủ
僚長 MẠC LIÊU TRƯỜNG,TRƯỢNG trưởng nhóm nhân viên
を下ろす MẠC HẠ hạ màn
MẠC màn; rèm
TỰ MẠC phụ đề
THIÊN MẠC màn; trại; lều
LAO MẠC VIÊM viêm màng phổi
NỘI MẠC hậu trường
TRỪ MẠC sự khai mạc; sự khánh thành; sự công khai;việc mở tấm vải phủ (cho buổi lễ khánh thành bức tượng, tác phẩm); khánh thành; bỏ màn
NỘI MẠC hậu trường
する KHAI MẠC mở màn
NHẬP MẠC sự thăng cấp lên cấp thượng đẳng (Sumo); sự lên đai (Sumô)
KHAI MẠC khai mạc;lễ khai mạc
ĐẢO MẠC sự lật đổ chế độ Mạc phủ
する BẾ MẠC bế mạc
THẢO MẠC sự tấn công chế độ Mạc phủ
TỰ MẠC màn sân khấu
処女 XỬ,XỨ NỮ MẠC màng trinh
揚げ DƯƠNG MẠC Rèm cửa lối dẫn vào hậu trường trong kịch Nô
06:36:32, 30-04-2015
2915 Lượt xem