[kanji] Chữ Hán tự : MẬU 茂

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
MẬU rậm rạp; um tùm; xanh tốt
MẬU bụi cây
PHỒN MẬU sự um tùm; sự rậm rạp
1896 Lượt xem