[kanji] Chữ Hán tự : NẠI 奈

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
良県 NẠI LƯƠNG HUYỆN Tỉnh Nara
良漬け NẠI LƯƠNG TÝ dưa muối được ngâm bằng bã rượu
良漬 NẠI LƯƠNG TÝ dưa muối được ngâm bằng bã rượu
良時代 NẠI LƯƠNG THỜI ĐẠI Thời Nara
落の底 NẠI LẠC ĐỂ Vực thẳm
NẠI LẠC Tận cùng; đáy; địa ngục
06:33:46, 07-04-2015
2894 Lượt xem