[kanji] Chữ Hán tự : NÃO 悩

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
殺する NÃO SÁT mê hoặc; quyến rũ
NÃO SÁT sức mê hoặc; sức quyến rũ
NÃO LOẠN sự lo lắng
NÃO khổ đau; lo lắng; buồn phiền;lo buồn;lo phiền;ưu tư
みの種 NÃO CHỦNG Nguyên nhân của sự lo lắng; nguyên nhân của sự phiền muộn
NÃO bệnh tật;sự phiền não; sự khổ đau; sự đau khổ
ます NÃO bạc đãi; làm phiền; gây phiền hà; làm cho đau khổ; làm cho khổ não; làm khổ
する KHỔ NÃO khổ tâm; đau khổ; khổ não
KHỔ NÃO sự khổ não; sự khổ tâm; nỗi đau khổ; khổ tâm; đau khổ; nỗi khổ tâm
PHIỀN NÃO sự thèm muốn một cách trần tục; thói dâm dục; thói dâm ô; thú tính; sự ham muốn xác thịt
恋の LUYẾN NÃO thất tình; tương tư; sự đau khổ vì tình yêu
伸び THÂN NÃO đình trệ; ngừng trệ
05:00:40, 11-05-2015
2871 Lượt xem