[kanji] Chữ Hán tự : PHẪN 憤

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
然と PHẪN NHIÊN phừng phừng giận dữ
PHẪN KHÁI sự phẫn uất; sự căm phẫn; sự phẫn nộ; sự công phẫn
怒する PHẪN NỘ khùng;phẫn chí
NGHĨA PHẪN công phẫn; phẫn nộ
する PHÁT PHẪN hứng khởi; nổi hứng
PHÁT PHẪN sự hứng khởi hưng phấn; sự nổi hứng
BI PHẪN Sự căm phẫn; sự phẫn uất; sự bi phẫn
CÔNG PHẪN sự công phẫn; sự phẫn nộ của công chúng; công phẫn
23:28:21, 25-05-2015
2538 Lượt xem