[kanji] Chữ Hán tự: QUÁI 卦

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
を占う BÁT QUÁI CHIẾM,CHIÊM bói quẻ
BÁT QUÁI bát quát
1229 Lượt xem