[kanji] Chữ Hán tự : QUỐC 国 (phần 4)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
間条約 ĐA QUỐC GIAN ĐIỀU ƯỚC điều ước nhiều bên
査証 NHẬP QUỐC TRA CHỨNG sự chứng nhận nhập cảnh, thị thực, visa
間協定 NHỊ QUỐC GIAN HIỆP ĐỊNH hiệp định hai bên
郵便連合 VẠN QUỐC BƯU TIỆN LIÊN HỢP Hiệp hội bưu chính quốc tế
TỰ QUỐC NGỮ tiếng mẹ đẻ
を裏切りする TỔ QUỐC LÝ THIẾT mại quốc
主義 ĐẾ QUỐC CHỦ,TRÚ NGHĨA chủ nghĩa đế quốc;đế quốc chủ nghĩa
間協定 ĐA QUỐC GIAN HIỆP ĐỊNH hiệp định nhiều bên
MẠI QUỐC NÔ kẻ bán nước
する NHẬP QUỐC nhập cảnh
VẠN QUỐC KỲ quốc kỳ các nước
主義 QUÂN QUỐC CHỦ,TRÚ NGHĨA chủ nghĩa quân phiệt
態度 TỰ QUỐC THÁI ĐỘ chế độ đãi ngộ quốc gia
への反逆 TỔ QUỐC PHẢN NGHỊCH phản quốc
ĐẾ QUỐC đế quốc
貿易禁止 NGOẠI QUỐC MẬU DỊ,DỊCH CẤM CHỈ bế quan
MẠI QUỐC bán nước;sự bán nước
TỨ QUỐC sikoku; Shikoku
NHẬP QUỐC sự nhập cảnh
超大 SIÊU ĐẠI QUỐC quốc gia lớn; đông dân
最恵待遇 TỐI HUỆ QUỐC ĐÃI NGỘ chế độ nước ưu đãi nhất
工業 CÔNG NGHIỆP QUỐC nước công nghiệp
同盟 ĐỒNG MINH QUỐC nước đồng minh
先進 TIÊN TIẾN,TẤN QUỐC nước tiên tiến
島嶼家連合 ĐẢO TỰ QUỐC GIA LIÊN HỢP Liên minh các Quốc Đảo nhỏ
債権 TRÁI QUYỀN QUỐC nước chủ nợ
臨時 LÂM THỜI QUỐC HỘI quốc hội lâm thời
債務 TRÁI VỤ QUỐC nước vay nợ
豪州立大学 HÀO CHÂU QUỐC LẬP ĐẠI HỌC Trường Đại học Quốc gia úc
新興 TÂN HƯNG QUỐC các nước đang phát triển
反帝主義者 PHẢN ĐẾ QUỐC CHỦ,TRÚ NGHĨA GIẢ Người chống chủ nghĩa đế quốc
敵性 ĐỊCH TÍNH,TÁNH QUỐC GIA Dân tộc thù địch
反帝主義 PHẢN ĐẾ QUỐC CHỦ,TRÚ NGHĨA chủ nghĩa chống đế quốc
わが QUỐC đất nước chúng ta
調印 ĐIỀU ẤN QUỐC nước ký kết
密入する MẶT NHẬP QUỐC vượt biên trái phép vào một quốc gia
友好 HỮU HIẾU,HẢO QUỐC hữu bang
共和 CỘNG HÒA QUỐC nước cộng hòa
長期 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ QUỐC TRÁI quốc trái dài hạn
欧州際学校協議会 ÂU CHÂU QUỐC TẾ HỌC HIỆU,GIÁO HIỆP NGHỊ HỘI Hiệp hội các trường quốc tế Châu Âu
密入 MẶT NHẬP QUỐC sự vượt biên trái phép vào một quốc gia
敗戦 BẠI CHIẾN QUỐC nước thua trận
後進 HẬU TIẾN,TẤN QUỐC Nước chậm phát triển; nước thuộc thế giới thứ ba; nước lạc hậu
人間 NHÂN GIAN QUỐC BẢO Nhân tài; tài sản sống của quốc gia
パリ立銀行 QUỐC LẬP NGÂN HÀNH,HÀNG Ngân hàng Quốc gia Paris
好戦 HIẾU,HẢO CHIẾN QUỐC Dân tộc thiện chiến; dân tộc hiếu chiến; nước hiếu chiến
交戦 GIAO CHIẾN QUỐC những bên tham chiến; nước tham chiến; các bên tham chiến
独立家共同体 ĐỘC LẬP QUỐC GIA CỘNG ĐỒNG THỂ Khối Thịnh vượng chung của các Quốc gia độc lập
遠い VIỄN QUỐC xa xứ
条約 ĐIỀU ƯỚC QUỐC những nước ký hiệp ước
政府境委員会 CHÍNH,CHÁNH PHỦ QUỐC CẢNH ỦY VIÊN HỘI ban biên giới của chính phủ
二重 NHỊ TRỌNG,TRÙNG QUỐC TỊCH hai quốc tịch
途上 ĐỒ THƯỢNG QUỐC nước đang phát triển
福祉 PHÚC CHỈ QUỐC GIA nhà nước mà ở đó việc phúc lợi được phát triển mạnh và do nhà nước thực hiện
農業 NÔNG NGHIỆP QUỐC Nước nông nghiệp
戦略際問題研究所 CHIẾN LƯỢC QUỐC TẾ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU SỞ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế
出入地点 XUẤT NHẬP QUỐC ĐỊA ĐIỂM Cửa khẩu
輸出 THÂU XUẤT QUỐC nước xuất khẩu
戦敗 CHIẾN BẠI QUỐC nước thua trận
出入ビザー XUẤT NHẬP QUỐC thị thực xuất nhập cảnh
輸入 THÂU NHẬP QUỐC nước nhập khẩu
民主 DÂN CHỦ,TRÚ QUỐC nước dân chủ
戦勝 CHIẾN THẮNG QUỐC nước thắng trận
回教 HỒI GIÁO QUỐC nước hồi giáo
最恵約款 TỐI HUỆ QUỐC ƯỚC KHOAN điều khoản nước ưu đãi nhất
我が NGÃ QUỐC đất nước chúng ta; đất nước chúng tôi;nước ta;tệ quốc
内陸 NỘI LỤC QUỐC Đất nước nằm sâu trong lục địa, không có đường bờ biển
中立 TRUNG LẬP QUỐC nước trung lập
中小諸 TRUNG TIỂU CHƯ QUỐC GIA các dân tộc vừa và nhỏ
愛情に境はない ÁI TÌNH QUỐC CẢNH Tình yêu không biên giới.
在日米商工会議所 TẠI NHẬT MỄ QUỐC THƯƠNG CÔNG HỘI NGHỊ SỞ Phòng Thương mại Mỹ tại Nhật Bản
統一的家管理 THỐNG NHẤT ĐÍCH QUỐC GIA QUẢN LÝ Quản lý nhà nước thống nhất
仕向け SĨ,SỸ HƯỚNG QUỐC nước hàng đến
お伽の GIÀ QUỐC cảnh tiên; tiên giới; chốn thần tiên
東欧諸 ĐÔNG ÂU CHƯ QUỐC các nước Đông Âu
全途上 TOÀN ĐỒ THƯỢNG QUỐC các nước phát triển
東亜諸 ĐÔNG Á CHƯ QUỐC các nước Đông Á
北欧諸 BẮC ÂU CHƯ QUỐC các nước Bắc Âu; các nước Scăngđivani
滞留外 TRỄ LƯU NGOẠI QUỐC NHÂN ngoại kiều
抗米九闘争 KHÁNG MỄ CỬU QUỐC ĐẤU TRANH Kháng chiến chống Mỹ cứu nước
常夏の THƯỜNG HẠ QUỐC nước luôn có mùa hè
カナダ際開発庁 QUỐC TẾ KHAI PHÁT SẢNH Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada; Cục Phát triển Quốc tế Canada
カナダ際協力評議会 QUỐC TẾ HIỆP LỰC BÌNH NGHỊ HỘI Hội đồng Hợp tác Quốc tế Canada
最特恵制度 TỐI ĐẶC HUỆ QUỐC CHẾ ĐỘ chế độ nước ưu đãi nhất
民主党全委員会 DÂN CHỦ,TRÚ ĐẢNG TOÀN QUỐC ỦY VIÊN HỘI ủy ban Quốc gia Dân chủ
日本・中友好協会 NHẬT BẢN TRUNG QUỐC HỮU HIẾU,HẢO HIỆP HỘI hội Nhật Trung hữu nghị
アブダビ営石油会社 QUỐC DOANH,DINH THẠCH DU HỘI XÃ Công ty Dầu Quốc gia Abu Dhabi
社団法人際日本語普及協会 XÃ ĐOÀN PHÁP NHÂN QUỐC TẾ NHẬT BẢN NGỮ PHỔ CẬP HIỆP HỘI Hiệp hội Dạy Tiếng Nhật
日出ずる NHẬT XUẤT QUỐC đất nước Mặt trời mọc
アフリカ内オリンピック委員会連合 QUỐC NỘI ỦY VIÊN HỘI LIÊN HỢP liên hiệp các ủy ban Olympic quốc gia của Châu Phi
石油輸出機構 THẠCH DU THÂU XUẤT QUỐC CƠ,KY CẤU hội các nước xuất khẩu dầu
ローマ帝 ĐẾ QUỐC đế quốc La Mã
開発途上 KHAI PHÁT ĐỒ THƯỢNG QUỐC nước đang phát triển
発展途上 PHÁT TRIỂN ĐỒ THƯỢNG QUỐC các nước đang phát triển
歩行者天 BỘ HÀNH,HÀNG GIẢ THIÊN QUỐC phố dành cho người đi bộ
南阿共和 NAM A,Á CỘNG HÒA QUỐC Nước cộng hòa Nam Phi
冬季五輪際競技連盟連合 ĐÔNG QUÝ NGŨ LUÂN QUỐC TẾ CẠNH KỸ LIÊN MINH LIÊN HỢP Hiệp hội Liên đoàn Thể thao Thế vận hội Mùa đông Quốc tế
民主共和 DÂN CHỦ,TRÚ CỘNG HÒA QUỐC nước cộng hòa dân chủ;nước dân chủ cộng hòa
アラブ首長連邦 THỦ TRƯỜNG,TRƯỢNG QUỐC LIÊN BANG các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất
ベトナム祖戦線 TỔ QUỐC CHIẾN TUYẾN mặt trận Tổ quốc Việt Nam
05:02:41, 07-04-2015
2617 Lượt xem