[kanji] Chữ Hán tự : TẢ 左

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
様なら TẢ DẠNG tạm biệt!
TẢ KHUYNH khuynh tả;phần tử tả khuynh; tả khuynh
手側 TẢ THỦ TRẮC bên tay trái
TẢ TRẮC bên tả;bên tay trái;phía trái; bên trái;tay trái;trái
TẢ THỦ tay trái
TẢ TRẮC bên trái
心房 TẢ TÂM PHÒNG Ngăn tim trái
TẢ THƯỢNG bên trái phía trên cùng
心室 TẢ TÂM THẤT Tâm thất trái
TẢ bên trái;tả;trái
TẢ NGẠN tả ngạn
小括弧 TẢ TIỂU QUÁT HỒ ngoặc mở
官屋 TẢ QUAN ỐC thợ hồ;thợ nề
遷する TẢ THIÊN giáng chức; hạ bậc
大臣 TẢ ĐẠI THẦN đại thần cánh tả
TẢ THIÊN sự giáng chức; sự hạ bậc
大括弧 TẢ ĐẠI QUÁT HỒ ngoặc vuông mở
TẢ TÚC chân trái
向き TẢ HƯỚNG quay sang trái
TẢ NHĨ tai trái
右に揺れる TẢ HỮU DAO lảo đảo
TẢ DỰC cánh trái
右する TẢ HỮU chi phối; thống trị
TẢ MỤC mắt trái
TẢ HỮU phải trái; bên phải và bên trái; sự trên dưới (tuổi tác);tả hữu
TẢ PHÁI cánh tả;phái tả;phe tả
利き TẢ LỢI sự thuận tay trái; người thuận tay trái;sự thuận tay trái; thuận tay trái
様なら TẢ DẠNG tạm biệt!
傾思想 TẢ KHUYNH TƯ TƯỞNG tư tưởng tả khuynh
右往 HỮU VÃNG TẢ VÃNG đi ngược đi xuôi
右から HỮU TẢ từ phải sang trái
右と言えば HỮU NGÔN TẢ người ta nói phải anh nói trái; phản đối
22:03:41, 28-04-2015
3059 Lượt xem