[kanji] Chữ Hán tự :TẬN 尽

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TẬN LỰC sự tận lực; tận lực
くす TẬN cống hiến; phục vụ;đối xử tốt; đối đãi như bạn bè;hết sức; cạn kiệt
きる TẬN cạn sức; bị dùng hết; cạn kiệt; hết; kết thúc
かす TẬN bị làm chán ghét; bị làm phẫn nộ; bị làm kinh tởm;cố sức
する ĐÃNG,ĐẢNG TẬN phí phạm
ĐÃNG,ĐẢNG TẬN sự hoang phí
ĐÃNG TẬN sự hoang phí
VÔ,MÔ TẬN TÀNG không bao giờ hết; cung cấp vô hạn;sự không bao giờ hêt; sự cung cấp vô hạn;vô tận
BẤT TẬN Bạn chân thành!
論じくす LUẬN TẬN tranh luận kiệt cùng
相対 TƯƠNG,TƯỚNG ĐỐI TẬN Kết quả đạt được sau khi hội ý
燃えきる NHIÊN TẬN bị cháy
04:37:01, 11-04-2015
2771 Lượt xem