[kanji] Chữ Hán tự : THIẾP 帖

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
THỦ Sổ tay
捕物 BỘ,BỔ VẬT THIẾP Truyện trinh thám
切り抜き THIẾT BẠT THIẾP vở dán từ những tờ rời nhau; sổ có thể xé
23:04:04, 21-04-2015
2655 Lượt xem