[kanji] Chữ Hán tự : TỊ 巳

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
TỊ Tỵ (rắn)
KỶ TỊ Kỷ Tỵ
SƠ TỊ Ngày Tỵ đầu tiên trong năm
11:17:22, 16-04-2015
2714 Lượt xem