[kanji] Chữ Hán tự : TRỮ, TRƯỚC 著

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
作物 TRỮ,TRƯỚC TÁC VẬT sách; tác phẩm
作権法 TRỮ,TRƯỚC TÁC QUYỀN PHÁP luật bản quyền
作権所有 TRỮ,TRƯỚC TÁC QUYỀN SỞ HỮU Bản quyền
作権 TRỮ,TRƯỚC TÁC QUYỀN Bản quyền
作文体 TRỮ,TRƯỚC TÁC VĂN THỂ văn phong
作家 TRỮ,TRƯỚC TÁC GIA Nhà văn; tác giả
作する TRỮ,TRƯỚC TÁC làm sách
述業 TRỮ,TRƯỚC THUẬT NGHIỆP nghề viết văn
TRỮ,TRƯỚC TÁC tác giả;trước tác
述家 TRỮ,TRƯỚC THUẬT GIA nhà văn
わす TRỮ,TRƯỚC viết; xuất bản
TRỮ,TRƯỚC GIẢ tác giả; nhà văn
TRỮ,TRƯỚC viết; xuất bản
書名 TRỮ,TRƯỚC THƯ DANH Tác giả
しい TRỮ,TRƯỚC đáng kể
TRỮ,TRƯỚC THƯ tác phẩm
TRỮ,TRƯỚC MINH Sự rõ ràng; sự sáng sủa
TRỮ,TRƯỚC DANH sự trứ danh;trứ danh; nổi tiếng
剤する TRỮ,TRƯỚC TỀ pha thuốc
作者 TRỮ,TRƯỚC TÁC GIẢ Nhà văn; tác giả
な経済成長 HIỀN TRỮ,TRƯỚC KINH TẾ THÀNH TRƯỜNG,TRƯỢNG tăng trưởng kinh tế nổi bật
HIỀN TRỮ,TRƯỚC nổi bật; gây ấn tượng mạnh; rõ ràng;sự nổi bật; sự gây ấn tượng mạnh; sự rõ ràng; nổi bật; gây ấn tượng mạnh; rõ ràng
DANH TRỮ,TRƯỚC cuốn sách nổi tiếng; kiệt tác
NGUYÊN TRỮ,TRƯỚC GIẢ Tác giả
架空作品を述する GIÁ KHÔNG,KHỐNG TÁC PHẨM TRỮ,TRƯỚC THUẬT bày trò
デジタル・ミレニアム作権法 TRỮ,TRƯỚC TÁC QUYỀN PHÁP Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ kỹ thuật số
社団法人コンピュータソフトウェア作権協会 XÃ ĐOÀN PHÁP NHÂN TRỮ,TRƯỚC TÁC QUYỀN HIỆP HỘI Hiệp hội Bản quyền Phần mềm Máy tính
06:17:23, 30-04-2015
2832 Lượt xem