[kanji] Chữ Hán tự : ỨC 憶

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
ỨC TRẮC sự suy đoán; sự phỏng đoán
する TRUY ỨC tưởng nhớ
TRUY ỨC sự nhớ lại
回復 KÝ ỨC HỒI PHỤC hồi ức
KÝ ỨC LỰC trí nhớ
保持動作の必要な随時書き込み読み出しメモリー KÝ ỨC BẢO TRÌ ĐỘNG TÁC TẤT YẾU TÙY THỜI THƯ VÀO ĐỘC XUẤT Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên năng động
の留める KÝ ỨC LƯU lưu niệm
する KÝ ỨC ghi nhớ;kí ức; nhớ
KÝ ỨC kí ức; trí nhớ;ký ức;ức
二次記 NHỊ THỨ KÝ ỨC bộ nhớ thứ cấp
23:31:21, 25-05-2015
2828 Lượt xem