[kanji] Chữ Hán tự : VỊ 彙

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
規則 NGỮ VỊ,VỰNG QUY TẮC quy tắc về từ vựng
NGỮ VỊ,VỰNG từ vựng; ngôn từ
06:20:01, 22-04-2015
2562 Lượt xem