[kanji] Chữ Hán tự : XUNG 衝

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
突事故 XUNG ĐỘT SỰ CỐ rủi ro tàu đụng nhau
突する XUNG ĐỘT đâm;đụng;đụng chạm;xung kích
突する XUNG ĐỘT xung khắc; xung đột; đối ngược
XUNG ĐỘT sự xung khắc; sự xung đột; cuộc chạm trán; sự va chạm
撃を与える XUNG KÍCH DỮ,DỰ dỗ
XUNG KÍCH sự sốc; ấn tượng mạnh; ảnh hưởng; tác động
動行為 XUNG ĐỘNG HÀNH,HÀNG VI hành vi gây sốc
XUNG ĐỘNG sự rung động
突条項 XUNG ĐỘT ĐIỀU HẠNG điều khoản tàu va nhau
突危険 XUNG ĐỘT NGUY HIỂM rủi ro tàu đụng nhau
地帯 HOÃN XUNG ĐỊA ĐỚI,ĐÁI vùng đệm
TRIẾT XUNG sự đàm phán; sự thương lượng
正面 CHÍNH DIỆN XUNG ĐỘT sự đụng đầu vào nhau; sự va đầu vào nhau; việc va chính diện
双方過失突約款 SONG PHƯƠNG QUÁ THẤT XUNG ĐỘT ƯỚC KHOAN điều khoản va nhau đều có lỗi
06:13:28, 07-04-2015
2712 Lượt xem