Link tài liệu tiếng Hàn hay nhất

Link tài liệu tiếng Hàn hay nhất

  1. [Từ vựng tiếng Hàn] – Chủ đề “Tình yêu”
  2. [Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Cảm giác”
  3. [Ngữ pháp tiếng Hàn] – Mẫu câu “Vì cái gì, vì ai”
  4. [Tiếng Hàn cho người xuất khẩu lao động] – 제 9 과 어 디 에 가 십 니 까?
  5. [Tiếng Hàn giao tiếp] – Chủ đề “Mua sắm”
  6. Từ vựng tiếng Nhật] – Chủ đề “6000 từ vựng thường gặp”
10:36:33, 16-04-2015
4688 Lượt xem