Minano Nihongo Bài 26: Ngữ pháp

Học tiếng Nhật

 

Học tiếng Nhật qua Giáo trình Minnano Nihongo

 

Ngữ pháp bài 26

 

文法(ぶんぽう) : Ngữ pháp

 

Học tiếng Nhật qua giáo trình Minnano Nihongo

23:05:52, 11-11-2014
14890 Lượt xem