Minano Nihongo Bài 27: Mẫu câu + Hội thoại

Học tiếng Nhật

 

Giáo trình Minano Nihongo みんなの日本語

 

Từ vựng bài 27

文型: Mẫu câu

 例文

 練習 C:

 会話 Hội thoại Bài 27

 Học Tiếng Nhật với giáo trình Minnano Nihongo

 

14:34:02, 12-11-2014
3559 Lượt xem