Minano Nihongo Bài 28: Luyện tập

Học tiếng Nhật

 

Giáo trình Minano Nihongo みんなの日本語

 

Luyện tập  bài 28
練習 C

Học tiếng Nhật qua giáo trình Minano Nihongo

 

15:57:48, 12-11-2014
4409 Lượt xem