Minano Nihongo Bài 45

BÀI 45

I.
Vじしょけい/V     ばあいは、~  Trường hợp ~
Vない
Aい  
Aな
Nの
Ý nghĩa gần giống với 「~たら」nhưng 「~ばあいは」được sử dụng nhiều khi giả định việc không tốt, việc hiếm khi có sẽ xảy ra.
れい:
かいしゃに おくれる ばあいは、れんらくして ください。
Trường hợp trễ làm thì hãy liên lạc.
かぜの くすりを のんだ ばあいは、ぜったいに くるまをうんてんしないで ください。
Trường hợp đã uống thuốc cảm thì tuyệt đối đừng lái xe.
でんわばんごうが わからない ばあいは、104に でんわして ください。
Trường hợp không biết số điện thoại thì hãy gọi đến số 104.
じしんの ばあいは、どうしたら いいですか。
Trường hợp động đất thì nên làm thế nào.

II.
V~ふつうけい
Aい ふつうけい  
A(な) ―>な    のに、~    ~ thế mà
 ―> な
「~のに」được sử dụng khi kết quả xảy ra ở vế sau trái ngược với kết quả được dự đoán từ sự thật đã được nêu ra ở vế trước. Vế sau thể hiện tâm trạng bất mãn hay bất ngờ.
れい:
2じかんも まったのに、かのじょがきませんでした。
Đã đợi 2 tiếng đồng hồ thế mà cô ấy không đến.
しごとは いそがしいのに、きゅうりょうは やすいです。
Công việc bận rộn thế mà lương lại rẻ.
やすみなのに、はたらかなければなりません。
Là ngày nghỉ thế mà phải làm việc.

23:35:13, 04-05-2015
6356 Lượt xem