Minnano Nihongo Bài 28: Ngữ pháp

Học tiếng Nhật

 

Học tiếng Nhật qua Giáo trình Minnano Nihongo

 

Ngữ pháp bài 28

 

文法(ぶんぽう) : Ngữ pháp

1/ Hai hành động xảy ra song song :

2/ Chỉ ra 2 hay nhiều nguyên nhân dẫn đến hành động :

Học tiếng Nhật qua Giáo trình Minnano Nihongo

15:25:49, 12-11-2014
8427 Lượt xem