Năm 2017 tuổi nào bị tam tai, tam tai là gì?

Năm 2017 tuổi nào bị tam tai, tam tai là gì?

 

Mỗi người, cứ 9 năm lại gặp 3 năm tam tai (nghĩa là trong 12 bị mất hết 3 năm xấu).

Mỗi lần gặp những năm tam tai, ta sẽ bị nhiều sự rắc rối thật đáng lo ngại:

hoặc Chết chóc hoặc Tù đày hoặc bịnh tật hoặc hao tài tốn của,

làm ăn Thất bại cho đến việc cất nhà, gả cưới cũng không được.

Muốn biết những năm nào bị Tam tai, hãy xem bảng dưới đây:

Thân, Tý, Thìn Năm Dần Sao Thiên trùng Đầu tam tai
Năm Mẹo Sao Thiên hình Giữa tam tai
Năm Thìn Sao Thiên kiếp Cuối tam tai
Tỵ, Dậu, Sửu Năm Hợi Sao Địa bại Đầu tam tai
Năm Tý Sao Địa võng Giữa tam tai
Năm Sửu Sao Địa hình Cuối tam tai
Dần, Ngọ, Tuất Năm Thân Sao Nhơn hoàn Đầu tam tai
Năm Dậu Sao Thiên họa Giữa tam tai
Năm Tuất Sao Địa tại Cuối tam tai
Hợi, Mẹo, Mùi Năm Tỵ Sao Hắc sát Đầu tam tai
Năm Ngọ Sao Âm mưu Giữa tam tai
Năm Mùi Sao Bạch sát Cuối tam tai

 

12:05:51, 06-01-2017
11562 Lượt xem