Ngữ pháp N3 ~ことになる~ Được quyết định là, được sắp xếp là, trở nên ~

Ngữ pháp N3 ~ことになる~ Được quyết định là, được sắp xếp là, trở nên ~

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

17:43:43, 24-11-2015
3020 Lượt xem