Ngữ pháp N3 ~さえ~ば~ Chỉ cần, ngay cả, thậm chí

Ngữ pháp N3 ~さえ~ば~ Chỉ cần, ngay cả, thậm chí

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

1927 Lượt xem