Ngữ pháp N3 ~さえ~ば~ Chỉ cần, ngay cả, thậm chí

Ngữ pháp N3 ~さえ~ば~ Chỉ cần, ngay cả, thậm chí

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

21:17:43, 24-11-2015
2854 Lượt xem