Ngữ pháp N3 ~すでに~(~既に) Đã, hoàn toàn

Ngữ pháp N3 ~すでに~(~既に) Đã, hoàn toàn

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-on-luyen/n3/ngu-phap-n3/

1667 Lượt xem